Bordro ve Personel Yönetimi Hizmetleri

Bordro ve Personel Yönetimi Hizmetleri

 • İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması
 • Personel bordrolarının hesaplamasının yapılması
 • Personele ait ücret bordrolarının ve ücret pusulalarının e-mail olarak iletilmesi
 • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar hesaplamalarının yapılması
 • İşten ayrılacak personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması
 • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi
 • İşyeri SGK tescil işlemlerinin yapılması
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması
 • Müşterilerimiz nezdinde yapılan bordro işlemlerinin kontrolü ve ilgili hususlarda danışmanlık hizmetlerinin temini
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ve ihbarnamelerin hazırlanması
 • Sigortalı emeklilik hesaplama