Mali Danışmanlık

Mali Danışmanlık

İşletmeler stratejik hedeflerine ulaşmak için varlıklarını iyi yönetebilmeli ve şirket faaliyetlerini destekleyecek yönde etkin kullanabilmelidir. Aynı zamanda iyi bir kaynak planlaması yaparak faaliyetlerin gerektirdiği finansal ihtiyaçları da zamanında karşılayabilmelidir. İşletmelerin mali konuları yönetme kapasitesi ve de finans departmanının yeterliliği bu anlamda önemlidir. 

Endüstriyel ve kurumsal şirketlerdeki 20 yıllık birikimimizin ışığında aşağıdaki hizmetlerimizi müşterilerimize sunmaktayız:

  • İşletme sermayesi yönetimi eğitim ve danışmanlık hizmetleri
  • Nakit akış yönetimi ve danışmanlık hizmetleri; günlük/haftalık/aylık/yıllık/uzun dönemli nakit akış tablolarının hazırlanması, yönetimi ve eğitimleri
  • Yöneticiler için temel finansal tablolar (gelir tablosu, bilanço) eğitimleri; finansal tabloları okuma, değerlendirme ve yönetme
  • Üretim işletmeleri için maliyet muhasebesi uygulaması; kurulması, işlevselleştirilmesi ve eğitimleri
  • Bütçe hazırlanması ve yönetimi; aylık/üç aylık/yıllık bütçelerin hazırlanması, takibi ve sapma analizleri, bütçe revizyonları ve ilgili eğitimler
  • İşletmelerin stratejik orta/uzun vadeli finansal planlarının hazırlanması
  • Yatırım yönetimi ve yönetim muhasebesi uygulamaları ve ilgili eğitimler
  • Şirket döviz açık pozisyonunun belirlenmesi, analizi ve hedge işlemleri