Muhasebe İşlemleri

Muhasebe İşlemleri

  • Ticari ve mali mevzuat çerçevesinde zorunlu olan resmi defterlerin tutulması
  • Müşterilerimiz tarafından sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda muhasebe kayıtlarının yapılması; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannameleri, Damga Vergisi ve diğer beyannamelerin hazırlanması; Ba&Bs formlarının düzenlenmesi
  • Aylık kar zarar durumunun ve değerlendirmelerinin müşterilerle paylaşılması
  • İnternet Vergi Dairesi aracılığı ile beyannamelerin verilmesi ve tahakkukların müşterilerimize iletilmesi
  • Vergi ödemelerinin zamanında yapılması için müşterilerimizle gereken iletişimin kurulması
  • Finansal planlamada yardımcı olmak amacıyla müşterilerimize vergi ödeme takvimi hazırlanması
  • KDV iade listelerinin hazırlanması
  • Bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından talep edilen mali verilerin hazırlanması
  • TÜİK ve diğer kurumlarca talep edilen mali bilgilerin hazırlanması