Raporlama Hizmetleri

Raporlama Hizmetleri

İşletme faaliyetlerinin şirket planlarına uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenmesi, sapmaların analiz edilmesi, proaktif tedbirlerin geliştirilmesi ve gelecek planlamalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ancak karar alıcılara zamanında yapılacak doğru ve etkili bir finansal raporlama ile mümkün olacaktır.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Mali ve ticari mevzuata uygun tüm finansal raporların hazırlanması,
  • Şirket yönetimine yönelik Gelir Tablosu, Bilanço, Gider Yönetimi, Alacak/Borç Yönetimi, Yatırım Yönetimi ve diğer özel raporların oluşturulması ve raporlanması
  • Ulusal ve uluslararası büyük şirket yapıları içerisinde ana şirkete gönderilen aylık/üç aylık/yıllık raporların hazırlanması,
  • Uluslararası şirketler için ingilizce finansal raporların hazırlanması