Teşvik Hizmetleri

Teşvik Hizmetleri

Çözüm ortaklarımız ile birlikte yatırıma başlamadan önce gerekli çalışmaları yaparak yatırımcının; Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,  Katma Değer Vergisi istisnası, vergi, resim ve harç istisnası, kredi tahsisi, arsa tahsisi ve diğer desteklerden faydalanması konusunda gereken danışmanlık desteğini sağlıyoruz.

Bu çerçevede gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelere göre alternatiflerin belirlenmesi, yatırım teşvik belgesi olanaklarının araştırılması, bu belgelerin alınması, teşvik belgesinin revize edilmesi ve yatırım bittiğinde yatırım teşvik belgesinin kapatılması hizmetlerini vermekteyiz.

Ayrıca SANTEZ, TÜBİTAK ve TEYDEB projeleri, KOSGEB destekleri ve TSE belgelendirmeleri hizmetlerini de sunmaktayız.