Ticaret Sicil İşlemleri

Ticaret Sicil İşlemleri

  • Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde şirket kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için şirket kurma işlemlerinin yapılması,
  • Ana sözleşme hazırlama, ana sözleşme değişiklikleri ve adres değiştirme işlemlerinin yapılması,
  • Anonim şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarının yapılması,
  • Şirket birleşme ve devir işlemlerinin yapılması,
  • Şirketlerin hisse devir işlemleri, sermaye artırım işlemleri ve sermaye azaltım işlemlerinin yapılması