Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Günümüz iş dünyasındaki en başarılı şirketler, değişimini ve gelişimini iyi yönetebilen, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlayan ve rekabet kabiliyeti ile birlikte ürün kalitesini sürekli artıran, büyüdükçe ve geliştikçe kurumsal yönetimini de güçlendirebilen şirketlerdir. Biz, müşterilerimizin bu doğrultudaki çalışmalarına katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi ve teknolojik altyapı ile desteklenmesi aşamalarında çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

  • İş süreçleri ile uyumlu organizasyon şemalarının yapılması, geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, iş akış şemalarının oluşturulması ve uygulamaya yönelik eğitimlerin verilmesi
  • Süreç Yönetimi; iş süreçlerinin analizi, değerlendirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
  • İşletmelerin stratejik orta/uzun vadeli iş planlarının hazırlanması
  • İşletmelerin iş planları ile uyumlu bütçelerin hazırlanması ve yönetimi; aylık/üç aylık/yıllık bütçelerin hazırlanması, takibi ve sapma analizleri, bütçe revizyonları ve ilgili eğitimler
  • Kurumsal Performans Yönetimi
  • MRP, ERP vb. sistemlerinin işletmelere uyarlanması